ЗЛАТНА РОЗА – 32 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ
32-ри фестивал на Българсия игрален филм
Варна, 11-17 октомври 2014

Фестивален бюлетин

След повече от двадасет годишно прекъсване фестивалът “Златна роза” отново ще има своя бюлетин. Той ще бъде издаван всеки ден от група млади киноведи ръководени от професор Александър Янакиев. На 16 страници ще бъдат публикувани интервюта, новини, интересни анализи и любопитни моменти от националното филмовото събитие в есенна Варна.