ЗЛАТНА РОЗА – 32 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ
32-ри фестивал на Българсия игрален филм
Варна, 11-17 октомври 2014

Специален щанд на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА във Варна

По време на фестивала “Златна роза” бюрото на европейската програма “Творческа Европа” ще представи възможностите за подкрепа на развитието на филмови проекти, както и финансирането насочено към дистрибутори, фестивали, тренингови програми, видео игри и нови технологии. Представителите на офис МЕДИА ще дадат отговори на въпросите кой и как може да кандидатства, какви са стъпките при подготвянето на един проект, как практически става кандидатсването, какви са сроковете и т.н.
Всички интересуващи се са добре дошли на щанда на Творческа Европа МЕДИА в залите на Фестивалния комплекс във Варна от 12 до 16 октомври 2014.