ЗЛАТНА РОЗА – 32 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ
32-ри фестивал на Българсия игрален филм
Варна, 11-17 октомври 2014

Прес информация София, 7 октомври 2014
Фестивалът на българския игрален филм “Златна Роза” се включва в благотворителна кауза на фондация “Карин дом”, Варна

За първи път тази година ще подкрепим една прекрасна идея на фондация Карин дом – изграждане на сензорна градина в пространството около сградата.

Ние всички се учим, общуваме и възприемаме света чрез нашите сетива. За хората с увреждания, сигналите, получавани от някои сетива, са често неясни и като резултат светът за тях става трудно, объркващо и много самотно място.

Сензорната градина е идеално място за деца със специални нужди, където се стимулират усещанията. Това помага на децата да възприемат и комуникират по-лесно с околната среда и да развиват житейските си умения.

Проучванията сочат, че сензорната градина, се съчетава добре и допълва  основните терапевтични методи. Това  допринася значително за подобряване качеството на живот на децата със специални нужди. Използва се при децата с аутизъм, церебрална парализа, синдром на Даун, обучителни трудности, мускулна дистрофия, хидроцефалия, поведенчески проблеми, множество увреждания и др.

Средствата от продажбата на плакатите и каталога на фестивала ще дарим за тази благородна кауза. Надяваме се повече хора да помогнат. Резултатът от тази кампания ще обявим по време на закриването на фестивала.

______________________________

Фондация „Карин дом“ е неправителствена организация, основана през 1994г. от Иван Станчов , по това време посланик на България във Великобритания и Ирландия и след това министър на външните работи.

Център „Карин дом“ работи в няколко основни области:

  1.        Предоставя услуги на деца със специални нужди и техните семейства, за да предотврати изоставянето на децата в институции и за да им помогне да се интегрират в обществото;
  2.        Разпространява добрите си практики като провежда обучения за специалисти от цялата страна и чужбина, а наред със специалистите подкрепя, консултира и обучава и родители на деца със специални нужди, за да могат сами да подпомагат развитието ан децата си.
  3.        Инициира и участва в застъпнически кампании, за да променя политиките за деца.

Специалистите работят с деца с различни диагнози и състояния от 0 до 7г., сред които: деца с физически, умствени и множествени увреждания,  с нарушения от аутистичния спектър, с поведенчески проблеми и обучителни трудности.

В периода от създаването  Фондация „Карин дом“ е подкрепила повече от 1500 деца и техните семейства като им е предоставила услуги, консултация и терапия.  Само през 2013 г. в програмите на Карин дом са приети нови 149 деца (99 от Варна, 49 от страната и 1 от чужбина). За същата година общият брой на децата, които са били подкрепени  е 289. 

Карин дом се е доказала и развила като най-големия център в Източна България, който предлага достъп до комплексни социални услуги за деца  от Варна, региона и чужбина.