ЗЛАТНА РОЗА – 32 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ
32-ри фестивал на Българсия игрален филм
Варна, 11-17 октомври 2014
newsletter_header_2

Newsletter

11.10

Saturday
newsletter_00
downloaddownload pdf

12.10

Sunday
newsletter_01
downloaddownload pdf

13.10

Monday
newsletter_02
downloaddownload pdf

14.10

Tuesday
newsletter_03
downloaddownload pdf

15.10

Wednesday
newsletter_04
downloaddownload pdf

16.10

Thursday
newsletter_05
downloaddownload pdf

17.10

Friday
newsletter_06
downloaddownload pdf