ЗЛАТНА РОЗА – 32 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ
32-ри фестивал на Българсия игрален филм
Варна, 11-17 октомври 2014
contacts

Contacts

Bulgarian national film center


address:2A, Dondukov Blvd., 7th floor
 1000 Sofia/Bulgaria
phone.:(+359 2) 988 38 31
fax:(+359 2) 980 99 20
е-mail:nfc@nfc.bg
 www.nfc.bg