ЗЛАТНА РОЗА – 32 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ
32-ри фестивал на Българсия игрален филм
Варна, 11-17 октомври 2014

BOULEVARD

THE MOST INTERESTING MOMENTS OF THE FESTIVAL,
GUESTS, FILM STARS, NIGHT EVENTS AND SWEET GOSSIPS.