ЗЛАТНА РОЗА – 32 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ
32-ри фестивал на Българсия игрален филм
Варна, 11-17 октомври 2014
download pdf
Golden Rose of Bulgarian cinema 1961-2012

2012

catalog_cover_2012
CATALOGdownload pdf

2011

arhive_2011
CATALOGdownload pdf

2010

arhive_2010
CATALOGdownload pdf

2008

catalog_cover_2008
CATALOGdownload pdf

2006

catalog_cover_2006
CATALOGdownload pdf

2004

catalog_cover_2004
CATALOG download pdf