ЗЛАТНА РОЗА – 32 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ
32-ри фестивал на Българсия игрален филм
Варна, 11-17 октомври 2014
contacts

Контакти

Национален филмов център


адрес:бул. „Дондуков” 2 А, 7 етаж
 1000 София
тел.:(+359 2) 988 38 31
факс:(+359 2) 980 99 20
е-mail:nfc@nfc.bg
 www.nfc.bg